23.maijā 5.D klase apmeklēja Dzīvo muzeju Kuldīgā.

Nodarbība muzejā atbilst mērķauditorijai. Jaunākiem skolēniem to neieteiktu, jo ir vietas, kur var pārņemt baiļu sajūta.

Skolēniem bija saistoši šāda veida muzeja apmeklējums un AS aktivitātes parādīja, ka bērni ir labi uztvēruši redzēto, dzirdēto un piedzīvoto un daudz ir palicis atmiņā.

Skolēni:

“Man ekskursijā vislabāk patika Dzīvais muzejs. Es tādā biju pirmo reizi un es vislabāk atceros par sodiem, kā cilvēkus senos laikos sodīja. Un ka bija visādas ļaunas slimības. ”

“Es labi atcerēšos braucienu ar kuģi uz Tobago un kā hercogs Jēkabs cilvēkiem sastāstīja, ka tur būs laba dzīve, bet daudzi gāja bojā un nemaz neaizbrauca līdz galamērķim.”

“Sākumā man jau likās nedaudz baisi un ar katru telpu, kurā gājām tālāk, kļuva aizvien bailīgāk. Bet es saprotu, ka cilvēki kādreiz tā dzīvoja un nesūdzējās. Mēs gan šodien dzīvojam ļoti labos laikos.”