2022./2023. mācību gads

Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5.vidusskola

2022. / 2023. mācību gads

Skolēni kopā: 1251 skolēni
1. - 3.kl. 372 ( no tiem 1. klasē - 119 skolēni)

4. - 6.kl. 336
7. - 9.kl. 309
10. - 12. kl. 234 ( no tiem 10. klasē - 89 skolēni)

Klašu komplekti kopā: 45 klases

1. – 3.kl. 13 ( no tiem 1. kl. - 4 komplekti)

4. - 6.kl. 12

7. - 9.kl. 12
10. - 12.kl. 8 ( no tiem 10.kl. - 3 komplekti )

Skolotāji kopā: 109 pedagogi ( no tiem maģistri - 43 skolotāji)

2021./2022. mācību gads

Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5.vidusskola

2021. / 2022. mācību gads

Skolēni kopā: 1222 skolēni
1. - 3.kl. 374 ( no tiem 1. klasē - 147 skolēni)

4. - 6.kl. 322
7. - 9.kl. 308
10. - 12. kl. 218 ( no tiem 10. klasē - 93 skolēni)

Klašu komplekti kopā: 45 klases

1. – 3.kl. 13 ( no tiem 1. kl. - 5 komplekti)

4. - 6.kl. 12

7. - 9.kl. 12
10. - 12.kl. 8 ( no tiem 10.kl. - 3 komplekti )

Skolotāji kopā: 108 pedagogi ( no tiem maģistri - 43 skolotāji)

2020./2021. mācību gads

Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5.vidusskola

2020. / 2021. mācību gads

Skolēni kopā: 1184 skolēni
1. - 3.kl. 344 ( no tiem 1. klasē - 117 skolēni)

4. - 6.kl. 324
7. - 9.kl. 315
10. - 12. kl. 201 ( no tiem 10. klasē - 53 skolēni)

Klašu komplekti kopā: 45 klases

1. – 3.kl. 12 ( no tiem 1. kl. - 4 komplekti)

4. - 6.kl. 12

7. - 9.kl. 13
10. - 12.kl. 8 ( no tiem 10.kl. - 3 komplekti )

Skolotāji kopā: 104 pedagogi ( no tiem maģistri - 43 skolotāji)

2019./2020. mācību gads

Skolēni kopā: 1172 skolēni
1. - 4. kl. 443 ( no tiem 1. klasē - 114 skolēni)
5. - 9. kl. 523
10. - 12. kl. 206 ( no tiem 10. klasē - 75 skolēni)

Pamatizglītības humanitārā un sociālā virziena programma: 966 skolēni;

Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma: 40 skolēni;

Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma: 166 skolēni.

Klašu komplekti kopā: 44 klases

1. - 4. kl. 16 ( no tiem 1. kl. - 4 komplekti )
5. - 9. kl. 20
10. - 12.kl. 8 ( no tiem 10.kl. - 3 komplekti )

Skolotāji kopā: 103 pedagogi ( no tiem maģistri - 42 skolotāji)

2018./2019. mācību gads

 

Skolēni kopā: 1152 skolēni

1. - 4. kl. 450 ( no tiem 1. klasē - 118 skolēni )
5. - 9. kl. 521
10. - 12. kl. 181 ( no tiem 10. klasē - 83 skolēni )

Pamatizglītības humanitārā un sociālā virziena programma: 971 skolēni;

Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma: 50 skolēni;

Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma: 131 skolēni.

Klašu komplekti kopā: 43 klases

1. - 4. kl. 16 ( no tiem 1. kl. - 4 komplekti )
5. - 9. kl. 20
10. - 12.kl. 7 ( no tiem 10.kl. - 3 komplekti )

Skolotāji kopā: 98 pedagogi ( no tiem maģistri - 33 skolotāji )

Vidējais skolēnu skaits uz vienu pedagogu ir 12,3 skolēni. 

2017./2018. mācību gads

 

 

Skolēni kopā: 1126 skolēni
1. - 4. kl. 444 (no tiem 1. klasē - 115 skolēni)
5. - 9. kl. 524
10. - 12. kl. 158 (no tiem 10. klasē - 56 skolēni)

Pamatizglītības humanitārā un sociālā virziena programma: 968 skolēni;

Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma: 41 skolēni;

Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma: 117 skolēni.

Klašu komplekti kopā: 42 klases

1. - 4. kl. 16 (no tiem 1. kl. - 4 komplekti)
5. - 9. kl. 20
10. - 12.kl. 6 (no tiem 10.kl. - 2 komplekti)

Skolotāji kopā: 98 pedagogi (no tiem maģistri - 33 skolotāji)

2

2016./2017. mācību gads

 

Skolēni kopā: 1118 skolēni
1. - 4. kl. 450 (no tiem 1. klasē - 111 skolēni)
5. - 9. kl. 517
10. - 12. kl. 151 (no tiem 10. klasē - 50 skolēni)

Pamatizglītības humanitārā un sociālā virziena programma: 967 skolēni;

Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma: 47 skolēni;

Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma: 104 skolēni.

Klašu komplekti kopā: 42 klases

1. - 4. kl. 16 (no tiem 1. kl. - 4 komplekti)
5. - 9. kl. 20
10. - 12.kl. 6 (no tiem 10.kl. - 2 komplekti)

Skolotāji kopā: 98 pedagogi (no tiem maģistri - 46 skolotāji)

Lasīt tālāk: 2016./2017. mācību gads

2015./2016. mācību gads

 

Skolēni kopā: 1137 skolēni

1. - 4. kl. 485 (no tiem 1. klasē - 117 skolēni)
5. - 9. kl. 493
10. - 12. kl. 159 (no tiem 10. klasē - 60 skolēni)

Pamatizglītības humanitārā un sociālā virziena programma: 978 skolēni;

Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma: 44 skolēni;

Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma: 115 skolēni.

Klašu komplekti kopā: 42 klases

1. - 4. kl. 17 (no tiem 1. kl. - 4 komplekti)
5. - 9. kl. 19
10. - 12.kl. 6 (no tiem 10.kl. - 2 komplekti)

Skolotāji kopā: 101 pedagogi (no tiem maģistri - 44 skolotāji, doktore - 1)

Lasīt tālāk: 2015./2016. mācību gads

2014./2015. mācību gads

 

Skolēni kopā: 1127 skolēni
1. - 4. kl. 467 (no tiem 1. klasē - 114 skolēni)
5. - 9. kl. 486
10. - 12. kl. 174  (no tiem 10. klasē - 51 skolēni)

Pamatizglītības humanitārā un sociālā virziena programma: 953 skolēni;

Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma: 42 skolēni;

Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma: 132 skolēni.

Klašu komplekti kopā: 43 klases

1. - 4. kl. 17 ( no tiem 1. kl. - 4 komplekti )
5. - 9. kl. 19
10. - 12.kl. 7 ( no tiem 10.kl. - 2 komplekti )

Skolotāji kopā: 101 pedagogi ( no tiem maģistri - 39 skolotāji )

Lasīt tālāk: 2014./2015. mācību gads

2013./2014. mācību gads

 

Skolēni kopā: 1170 skolēni
1. - 4. kl. 481 ( no tiem 1. klasē - 128 skolēni )
5. - 9. kl. 477
10. - 12. kl. 212 ( no tiem 10. klasē - 82 skolēni )

Lasīt tālāk: 2013./2014. mācību gads

2012./2013. mācību gads

 

Skolēni kopā: 1177 skolēni
1. - 4. kl. 491 ( no tiem 1. klasē - 142 skolēni )
5. - 9. kl. 445
10. - 12. kl. 241 ( no tiem 10. klasē - 82 skolēni )

Lasīt tālāk: 2012./2013. mācību gads

2011./2012. mācību gads

 

Skolēni kopā: 1202 skolēni
1. - 4. kl. 479 ( no tiem 1. klasē - 115 skolēni )
5. - 9. kl. 453
10. - 12. kl.  ( no tiem 10. klasē - 82 skolēni )

Lasīt tālāk: 2011./2012. mācību gads

2010./2011. mācību gads

 

Skolēni kopā: 1228 skolēni ( 678 meitenes, 550 zēni )
1. - 4. kl. 471 ( no tiem 1. klasē - 127 skolēni )
5. - 9. kl. 463
10. - 12. kl. 294( no tiem 10. klasē - 80 skolēni )

Lasīt tālāk: 2010./2011. mācību gads

2009./2010.mācību gads

 

Skolēni kopā: 1268 (703 meitenes, 563 zēni)

1. - 4.kl.     457 (no tiem 1.klasē -126 skolēni)

5. - 9.kl.     495

10.-12.kl.   316 (no tiem 10.klasē – 110):

Lasīt tālāk: 2009./2010.mācību gads

2008./2009.mācību gads

 

 

Skolēni kopā: 1323 skolēni ( 720 meitenes, 603 zēni )
1. - 4. kl.      428 ( no tiem 1. klasē - 110 skolēni )
5. - 9. kl.      575
10. - 12. kl.  320( no tiem 10. klasē - 107 skolēni )

Lasīt tālāk: 2008./2009.mācību gads

2007./2008.mācību gads

 

Skolēni kopā: 1438 skolēni ( 795 meitenes, 643 zēni )
1. - 4. kl.      426 ( no tiem 1. klasē - 116 skolēni )
5. - 9. kl.      649
10. - 12. kl.  363( no tiem 10. klasē - 102 skolēni )

Lasīt tālāk: 2007./2008.mācību gads

2006./2007.mācību gads

 

Skolēni kopā: 1554 skolēni ( 849 meitenes, 705 zēni )
1. - 4. kl.      410 ( no tiem 1. klasē - 113 skolēni )
5. - 9. kl.      740
10. - 12. kl.  404( no tiem 10. klasē - 115 skolēni )

Vispārizglītojošā programma:  129
Komerczinību programma:      137
Matemātikas programma:       138

Lasīt tālāk: 2006./2007.mācību gads

2005./2006.mācību gads

 

Skolēni kopa: 1602 skolēni ( 867 meitenes, 735 zēni )
1. - 4. kl.      413 ( no tiem 1. klasē - 92 skolēni )
5. - 9. kl.      873
10. - 12. kl.  396 ( no tiem 10. klasē - 146 skolēni )

Lasīt tālāk: 2005./2006.mācību gads

2004./2005.mācību gads

 

Skolēni kopā: 1747 skolēni

1. - 4.klasēs: 484 skolēni (no tiem 1.klasē - 109 skolēni)
5. - 9.klasēs: 873 skolēni

10. - 12.klasēs: 388 skolēni (no tiem 10.klasē - 141 skolēni)

Lasīt tālāk: 2004./2005.mācību gads

Partneri: twitter
Partneri: moodle
Partneri: e-klase
Partneri: visc
Partneri: izm
Partneri: lip
Partneri: drošs-internets
Partneri: valsts-bērnu-tiesību-aizsardzības-inspekcija
Partneri: radošuma-pils
Partneri: dsd
Partneri: junior-achievement
Partneri: afs
Partneri: atbalsts
Partneri: prakse-lv
Partneri: pumpurs