Ekskursija Padomju laika slepenajā bunkurā ar segvārdu “Pansionāts”.

Projekta „Latvijas skolas somas’’ ietvarā skolēniem bija iespēja izpētīt rehabilitācijas centra „Līgatne” teritorijā 9m zem zemes labiekārtoto bunkuru, kurš ir izbūvēts pagājušā gadsimta 80-tajos gados politiskās un valsts varas elites vajadzībām, valsts vadīšanai atomkara gadījumā.

Jaunieši klausījās gides stāstījumā, iesaistījās sarunās, pētīja bunkura saimniecisko struktūru, tā laika aprīkojumu, plānus un situācijas atspoguļojumus, kas notiek, ja kara gadījumā tiek pārrauti visu hidroelektrostaciju dambji, kādas teritorijas applūstu ar ūdeni, kā tas ietekmētu visas pārējās lielākās pilsētas. Apskatīja autonomo elektrostaciju ar dīzeļģeneratoriem, kondicionēšanas iekārtas gaisa attīrīšanai ar skābekļa rezervēm, telekomunikāciju bloku, kas nodrošināja tiešos sakarus ar Maskavu – Kremli un autonomus sakarus ar visiem svarīgākajiem dienestiem valstī, karti ar vēsturiskiem kolhozu nosaukumiem, ēdnīcu un dažādu padomju laika atribūtiku, sadzīves lietas. Skolēniem daudzas lietas bija nepazīstamas.

Bija interesanti apskatīt bunkuru zem sanatorijas. Tur daudzi kabineti un telpas bija saglabātas kā kādreiz. Bunkurs bija kā pazemes labirints ar neskaitāmiem gaiteņiem un telpām. Gide stāstīja interesanti, parādīja mums dažādas kartes, stāstīja, kāda būtu valdības rīcība atomkara gadījumā. Rādīja seno laiku telefonus, ar kuriem valdība varēja sazināties ar Maskavu, rādīja, kā kādreiz tika pieteiktas telefonsarunas. Stāstīja, kā tur notikušas mācības.

9.D klase un audzinātāja Gunita Kīle - Sisene

 

 

Nemateriālais mantojums

14. novembrī, kad laukā vēl valdīja patīkams rudens, 9. klases Liepājas Karostas Redanā papildināja savas skolā iegūtās zināšanas par Latvijas Neatkarības karu. Pasākums bija ļoti labi un pārdomāti organizēts. Iesākumā skolēniem bija teorētiskā nodarbība par to, kas ir Redans, cietoksnis un tā nozīme Neatkarības kara laikā un Liepājas aizsargāšanā, kam sekoja praktiskie uzdevumi, kuru laikā skolēniem bija jāizmanto teorētiskās zināšanas. Nodarbības laikā uz kartes tika izspēlēta Liepājas aizstāvēšana. Skolēni darbojās ar karti, paši meklē stratēģiskos risinājumus iespējamām kaujām.

Skolēniem patika, ka stāstījums par Neatkarības karu un Liepājas aizsargāšanu nebija pārāk garš un sarežģīts. Jauniešiem patika arī praktiskās aktivitātes Redanā pēc teorētiskā stāstījuma.

Pasākuma apmeklējums notika ar projekta Latvijas skolas soma atbalstu.
 
 
53a6d855-0711-41af-953a-483a37f5dd25
 
dc9dcb2b-33f8-4c57-89e4-70ddc8043453
 
0140d231-c0e4-4dba-b1ad-1b73dcfea872
 
f6fea966-cfe8-4c14-aced-2f4d916134a8
 
 

„Dauka. Labie jautājumi”

8.D un 7.A klase apmeklēja leļļu teātra iestudēto izrādi „Dauka. Labie jautājumi”

Izrādes dziļā doma ved ikvienu uz pārdomām. Mūsdienu problēmas tiek atklātas caur „Dullais Dauka” prizmu, savienojot daiļdarbu ar saskarsmes problēmām, kas šobrīd ir tik ļoti izplatītas gan vienas ģimenes ietvaros, gan sabiedrībā kopumā.

Izrāde bija interesanta, ar savādāku skatījumu uz lietām. Lika aizdomāties par telefonu, sociālo tīklu lietojumu un arī par attiecībām ģimenē un ar draugiem.

Pēc izrādes skolēniem tika iedota anketa ar jautājumiem par izrādi. Un kopsummā jaunieši saprata, ka jautājumi ir daudz vairāk pat par atbildēm…

 

Skolā viesojās Liepājas muzejs ar divām muzejpedagoģijas nodarbībām

Pēdējo mācību nedēļu no 23.maija līdz 30.maijam mūsu skolā viesojās Liepājas muzejs ar divām muzejpedagoģijas nodarbībām, kur sākumskolas un pamatskolas skolēni varēja iepazīt vēstures pamatus, apkopojot savas zināšanas un pilnveidojot savas praktiskās iemaņas.

Lasīt tālāk: Skolā viesojās Liepājas muzejs ar divām muzejpedagoģijas nodarbībām

Viesojas mākslinieces Aija Prince un Daiga Kaufmane

Tūlīt, tūlīt noslēgsies otrais mācību pusgads, tāpēc , lai pēdējās mācību stundas būtu īpaši interesantas un daudzveidīgas, izmantojot ‘’Latvijas skolas somas’’ dotās iespējas, 30.maijā uz skolu aicinājām mākslinieces Aiju Princi un Daigu Kaufmani, lai, mācību programmas ietvaros, ne tikai skolēniem pastāstītu par vizuālās mākslas un glezniecības daudzveidību, bet skolēni varētu darboties un izprast tās būtību un iespējas.

Lasīt tālāk: Viesojas mākslinieces Aija Prince un Daiga Kaufmane

Kameropera ‘’Ej nu ej’’13. aprīlī mūsu skolas 3. klases ‘’Latvijas skolas somas" ietvaros apmeklēja kameroperu „Ej nu ej’’ koncertzālē Lielais dzintars. Skolēni jau pirms pasākuma iepazinās ar grāmatu „Ej nu ej’’. Skolēniem tika stāstīts, kas ir kameropera. Bērni arī noskatījās video ierakstus no kameroperas mēģinājumiem, iepazinās ar informāciju ar kori ‘’Latvija’’ un diriģenta Māra Sirmā personību.

 

Lasīt tālāk: Kameropera ‘’Ej nu ej’’

Martā 10.B klase apmeklēja Ināras Kolmanes filmu „Mātes piens’’

Pirms filmas apmeklējuma ar skolēniem tika pārrunāts par viņu zināšanām un izpratni, kas ir PSRS, par savstarpējo attiecību nozīmi ģimenē, par iespēju brīvi izteikt viedokli un nebaidīties no nosodījuma.

Lasīt tālāk: Martā 10.B klase apmeklēja Ināras Kolmanes filmu „Mātes piens’’

Teātra izrāde ‘’Šekspīrs’’

11.a klase ‘’Latvijas skolas somas’’ ietvaros apmeklēja teātra izrādi ‘’Šekspīrs’’.
Pirms tam literatūras stundās tika strādāts ar Šekspīra lugām un sonetiem, skolēni apguvuši Šekspīra laika (renesanses) teātrim raksturīgo. Pirms izrādes papildus tika pārrunāts arī par lugām “Ričards III” un “Makbets”.
Izrāde ir mākslinieciski augstvērtīga, taču skolēniem jābūt sagatavotiem, lai viņi saprastu izrādes vēstījumu, nevis tikai smietos par jokiem.

Lasīt tālāk: Teātra izrāde ‘’Šekspīrs’’

Mana runa pārliecina

8., 9. klašu skolēni un vidusskolas interesenti programmas “Latvijas skolas somas’’ ietvaros piedalījās pasākumā “Mana runa pārliecina’’. Jaunieši ieguva priekšstatu, kas ir publiskā runa, kā pārvarēt bailes, paust viedokli, ieinteresēt publiku un noturēt tās uzmanību.

Lasīt tālāk: Mana runa pārliecina

Leļļu teātra izrāde ‘’Dauka’’

Jau pirms izrāde 7.A un 8.A klase izlasīja S.Edžus stāstu „Dullais Dauka’’.

Skolēniem bija interesanti un nepierasti apmeklēt leļļu teātri. Tomēr visi nonāca pie secinājuma, ka izrāde bija interesanta un skolēnu vecumam atbilstoša par mūsdienu jauniešiem aktuālām tēmām: savstarpējas attiecības ar vecākiem, vienaudžiem.

Lasīt tālāk: Leļļu teātra izrāde ‘’Dauka’’

Hoijeres kundzes viesu nams

12.janvārī 8.A klase apmeklēja Hoijeres kundzes namu. Jau klases stundā tika pārrunāts un diskutēts par Liepāju laika posmā, kad pastāvēja Hoijeres nams.

Jauniešiem bija lieliska iespēja gūt priekšstatu par dzīvi Liepājā pirms vairākiem gadsimtiem. Profesionāls darbs no muzeja darbinieku puses.

Lasīt tālāk: Hoijeres kundzes viesu nams

Teātra izrāde ‘’Polianna’’

Pirms izrādes skolēni tika sagatavoti teātra izrādes satura uztverei – saruna un fragmentu lasīšana no E.H Porteres stāsta „Priecāšanās spēle”.

            Svarīgs moments - teātra izrāde notiek Liepājas teātrī, līdz ar to izrāde ir ļoti kvalitatīva un krāšņa.

Lasīt tālāk: Teātra izrāde ‘’Polianna’’

Izrāde „Olafa Ziemassvētki’’

Pie mums viesojās Liepājas leļļu teātris ar izrādi „Olafa Ziemassvētki’’. 

Skaisti noformēta skatuve, skaisti tērpi, sirsnīgi un mīļi – tā ir tikai viena daļa, par ko bija sajūsmā mazie skatītāji. 

Sākumskolas skolēniem ļoti patika arī dziesmas, kurām varēja dziedāt līdzi. Ar šo izrādi  ieskandinājām  Ziemassvētkus arī mūsu skolā. 

Lasīt tālāk: Izrāde „Olafa Ziemassvētki’’

Vizium centra apmeklējums, datoranimācijas radošā darbnīca.


6.C un 7.B klase ar „Latvijas skolas somas ‘’ finansējumu apmeklēja Vizium centru.

Skolēni tika sadalīti trīs grupās, divas grupas veidoja animāciju ar datoriem un viena grupa ar planšetdatoriem. Skolēni tika iepazīstināti ar iepriekš nezināmu datorprogrammu, caur kuru skolēni programmēja katrs savu unikālo animāciju (GIF attēlu).

Nodarbības laikā skolēniem darbnīcas vadītājs ļoti skaidri un saprotami izstāstīja darbības un instrukcijas, rādīja pa soļiem priekšā kā sākt veidot animācijas. Skolēni visu nodarbības laiku bija ieinteresēti un katram izdevās izveidot savu animāciju, kuru varēja arī sev saglabāt. Darbnīcā skolēniem bija iespēja attīstīt datorprasmes un radošo domāšanu.

Lasīt tālāk: Vizium centra apmeklējums, datoranimācijas radošā darbnīca.

L.O.V.E.

Pateicoties iniciatīvas Latvijas Skolas soma finansējumam, mūsu skolas 7.klases varēja noskatīties Goda teātra izrādi ‘’L.O.V.E.’’

Mūsdienīga, konfliktu un pārpratumu pilna izrāde. Uzvedība, pieklājība ir tā, kura mums ikdienā pietrūkst, jauniešu vidū ‘’pazūd’’. Bet vai to izrādes laikā izprata skatītājs? Tomēr 7.klases skolēnam daudzi jautājumi, uz kuriem jārod atbildes.

Lasīt tālāk: L.O.V.E.

Brīvības cīņas Liepājā. Redans.

Profesionāli vadītāji. Labi jūt skolēnus. Interesanti uzdevumi. Bērniem kā vienmēr dažādas atsauksmes. Vieniem patika stāstījums par vēsturi un ekspozīcija (1.daļa), otriem tas šķita garlaicīgi. Fiziski aktīvajiem patika 2.daļa – saliedēšanas pasākums. Bet tēja un pasēdēšana pie ugunskura patika visiem. Kā vēstures skolotājai šķita ļoti noderīgi un kā klases audzinātājai arī!  Paldies Karostas glābšanas komandai!

Lasīt tālāk: Brīvības cīņas Liepājā. Redans.

Ventspils Amatu māja

4.D un 5.C klase devās uz Ventspili, lai apmeklētu Ventspils vēsturiskās vietas  un Ventspils Amatu māju.

            Pirms tam skolēni sadarbībā ar latviešu valodas un literatūras skolotāju iepazinās ar tekstiem vecajā drukā, kā arī ar grāmatas fragmenta palīdzību guva ieskatu seno laiku skolēna ikdienā.

            Jau gadiem skolēni novērtēj Amatu mājas piedāvāto nodarbību ‘’Senā skola’’. Nodarbība ir atraktīva, ļoti izzinoša. Skolēni uzzina daudz ko jaunu.

Lasīt tālāk: Ventspils Amatu māja

“PĀR DEVIŅI NOVADIŅI”.

KONCERTUZVEDUMS SKOLĒNIEM

Mūsu skolas 5.klases skolēni devās koncertzāli „Lielais dzintars’’, lai piedalītos kopā ar māksliniekiem ceļojumā pa Latviju, klausoties latviešu tautasdziesmas, skatoties danču raito soli. Koncertuzvedums  ir projekta ‘’Latvijas skolas somas’’ sarakstā. Pasākuma laikā varēja uzzināt daudz ko jaunu. Cik garš ir Kurzemes garais sauciens? Vai Zemgalē visi dzied par zemi? Kā Vidzemes kalni ietekmē to, kā dzied? Ar ko Latgale atšķiras no citiem novadiem? 

Interesanti, pamācoši, jo skatītāji varēja darboties un dziedāt līdzi. 

Pasākumu integrēšana mācību procesā

Programmas Latvijas skolas soma

pasākumu integrēšana mācību procesā

 

Pasākuma datums

Klātienes/digitāls

 

11.10.2022.

klātienē

 

Klase

 

11.a

 

Pasākuma nosaukums

Kultūras nozare

 

(mūzika/teātris/deja/cirks/vizuālā māksla/kino/arhitektūra/dizains/materiālais un nemateriālais mantojums/ literatūra un grāmatniecība)

Teātra izrāde „Vilki”

 

Skolotājs

 

Simona Stalidzāne

 

Skolēnu sagatavošana pasākumam

 

Pārrunas par teātra izrādi kā mākslas veidu

 

MĀCĪBU joma/mācību priekšmets

 

Literatūra (kultūra un māksla)

Tēmas nosaukums

Vecāku un bērnu attiecības mākslā

 

AS -skolotāja vērtējums par pasākumu un aktivitātēm ar skolēniem

 

Laba, pārdomas rosinoša izrāde, pēc kuras var runāt par daudziem aktuāliem jautājumiem.

 

AS -skolēnu vērtējums par pasākumu

 

Lielākajai daļai patika, kā neliels mīnuss tika minēta teātra mazā zāle un tikai 3 aktieru sastāvs. Daudzi uzsvēra, ka izrāde likusi domāt par savām attiecībām ar vecākiem un problēmu definējumiem.

 

Priekšlikumi, ieteikumi (piemērotība mērķauditorijai, pasākuma forma u.t.t.)

 

Laba izrāde vidusskolas posmam.

 

Pierādījums (darbs vai foto) pielikumā

 

 

Zīmēšanas nodarbība Anatomijas muzejā. Sirds.


Marta sākumā 9. B klases izzināja tēmu "Sirds". Skolēni klases stundā runāja par Valentīndienu, tās simbolu sirdi. Bioloģijā skolēni jau bija noslēguši tēmu „Asinsrites sistēma un sirds’’, vizuālā mākslā skolēni bija iepazinušies ar telpisku objektu zīmēšanu, optiskajām ilūzijām, tāpēc, pateicoties projekta „Latvijas skolas somas’’ piedāvājumam, notika tēmas noslēguma aktivitāte - nodarbība „Zīmēšanas nodarbība Anatomijas muzejā. Sirds.’’

Lasīt tālāk: Zīmēšanas nodarbība Anatomijas muzejā. Sirds.

11. B noskatījās digitālo izrādi "Irānas konference"


22.februārī 11.B klase noskatījās izrādi ‘’Irānas konference’’.

Izrāde prasa lielu koncentrēšanos un uzmanības noturību. Daudz tēmu, kas rosina domāt, diskutēt. Lai arī likās, ka skolēni izrādes laikā nebija visu laiku aktīvi skatītāji, klases stundā aktīvi pauda viedokļus par nozīmīgākajiem tematiem un apgalvojumiem: Meli ir tad, kad zini, ka melo. Lietām ir robežas. Informācija liedz iegūt zināšanas. Mēs visi esam vienā laivā. Dzīvē patiesībā nav nekādu izvēles brīvību. Vai ir iespējams pamatot tādu viedokli, lai tas būtu neapšaubāms?

Lasīt tālāk: 11. B noskatījās digitālo izrādi "Irānas konference"

Tiešsaistes nodarbība 4. klasēm par latviešu gadskārtām


Februāra vidū 4. klasēm vēstures un sociālo zinību stunda notika sadarbībā ar Latvijas Nacionālo vēstures muzeju. Tēma: ’’LATVIEŠU GADSKĀRTAS’’. Skolēniem bija iespēja paplašināt savas zināšanas par latviešu zemnieku sētā darāmajiem darbiem, gadskārtu svētkiem un ticējumiem. Gides vadīja tiešsaistes nodarbību no muzeja ekspozīcijas telpas.

Lasīt tālāk: Tiešsaistes nodarbība 4. klasēm par latviešu gadskārtām

Mācībizrāde "Kā top izrāde?"

2.novembrī Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5,vidusskolas 8.c klases skolniekiem notika neparasta attālinātā mācību nodarbība tiešsaistē - neikdienišķa! Mēs "apmeklējām" mācībizrādi "Kā top izrāde?" . Aktieri Laura Jeruma un Armands Kaušelis mums atklāja teātra pasaules noslēpumus, burvību un arī ikdienas dzīvi.

Lasīt tālāk: Mācībizrāde "Kā top izrāde?"

Jaunā mācību gada ieskaņas koncerts.

Mūsu skolas skolēniem 2.septembrī projekta „Latvijas skolas somas” ietvaros skolas pagalmā bija iespēja tikties ar diviem mūziķiem: Rūtu Dūdumu un Jāni Ķirsi, kuri uzstājās ar koncerlekciju „Mūsu stāsts par Rīgu’’.

Atkalredzēsanās prieks, mūzika, dejas un izzinošs stāstījums vēstīja par jaunu mācību gada sākumu.

Paldies māksliniekiem par sagādātajām darba lapām, ar kuru palīdzību jaunieši varēja nostiprināt savas zināšanas un iegūto informāciju.

Lasīt tālāk: Jaunā mācību gada ieskaņas koncerts.

Es un Imants Ziedonis „Dzirnakmeņos ”

"Ziedoņa klases" interaktīvā nodarbība "Es un Imants Ziedonis "Dzirnakmeņos"" bija lieliska iespēja ne tikai uzzināt vairāk par Imantu Ziedoni, bet arī pārbaudīt savas spējas noslēpumu risināšanā. Nodarbība bija par un ap Imanta Ziedoņa vasarnīcu “Dzirnakmeņi”, kur pašlaik atrodas Imanta Ziedoņa muzejs. Noskatījāmies dokumentālo filmu “Imants Ziedonis. “Dzirnakmeņi”.”, kas ieveda mūs nodarbības tēmā. Tās laikā pārbaudījām savas zināšanas Kahoot spēlē, draudzīgās komandās risinājām noslēpumainā mājas iemītnieka mīklu, izpētījām un iepazinām Imanta Ziedoņa vasaras māju virtuālā tūrē. Noslēgumā lasījām grāmatas un atbildējām uz kādu no jautājumiem, kurus Imants Ziedonis uzdeva sev savas dzīves laikā. Gan man, gan maniem klasesbiedriem patika nodarbības nepiespiestā gaisotne, iespēja darboties pašiem un Imanta Ziedoņa muzeja izpēte mūsdienīgā veidā. Paldies arī atraktīvajai vadītājai, kas šo nodarbību padarīja interesantu un saistošu arī tiem, kas ikdienā neinteresējas par grāmatām vai dzeju!

Ieva Poškus 9.e


 

Es un Imants Ziedonis „Dzirnakmeņos”

9.klase ļoti priecājamies par tik jauku nodarbību – aptauja Kahoot, Ziedoņa mājas noslēpumainā iemītnieka meklēšana virtuālā mājas ekskursijā, darbojoties grupās. Ļoti interesanti bija katram savā grāmatā sameklēt citātu par sevi . Paldies nodarbības vadītājai Elīnai.

            Nodarbība bija ar savu „odziņu”, dažus uzrunāja Kahoot spēle par noskatīto filmu, citi aizrautīgi meklēja atbildes, lai atpazītu mājas slepeno iemītnieku, bet vairākumam patika lasīt grāmatu un atrast atbildi uz kādu no jautājumiem par sevi. Dažu skolēnu šī nodarbība ir uzrunājusi tik ļoti, ka ir vēlme pabūt „Dzirnakmeņos” ne tikai attālināti, bet arī dzīvē.

 

Skolotāja Inta Tučina

 

Cirka izrāde "Alise Brīnumzemē"

2.klase

Luisa Kerola darbs "Alise Brīnumzemē" pārtapis grandiozā un ļoti krāšņā cirka izrādē. Mākslinieku sniegums, režija, video un specefekti, krāsu salikums un dekorācijas ir apbrīna vērti. Skatoties šo izrādi, papildus estētiskajam baudījumam, skolēniem ir iespēja iepazīt jaunas, ar mākslu saistītas profesijas un apbrīnot izcilu Latvijas mākslinieku darba augļus.

Skolēnu vērtējumi pēc izrādes:

 • Cirka izrādē patika skatuves dekorācijas, cirka mākslinieku tērpi, cirka priekšnesumi un mūzika.
 • Interesanti bija skatīties deju ar lietussargiem.
 • Alise izskatījās pēc lelles.
 • Cirka izrādē patika skatuves dekorācijas, cirka mākslinieku tērpi, cirka priekšnesumi un mūzika.
 • Interesanti bija skatīties deju ar lietussargiem.
 • Alise izskatījās pēc lelles.
 • Ļoti patika triki.
 • Man pietrūka cilvēku sarunas.
 • Man ļoti patika mūzika, es pat sāku plaudēt!
 • Man ļoti patika tas, ka muzikants gāja meklēt cilvēku.
 • Var iemācīties, ka var pagatavot ļoti skaistus tērpus.
 • Izrāde ļoti patika, tā bija tik krāsaina! Ļoti patika triki.

 

Pēc izrādes skolēniem bija uzdevums:

Izstrādāt oriģinālu dizaina priekšmetu – lietussargu kādam no cirka izrādes personāžiem.

Skolotāja Zita Tapiņa

 

 

Lūk, darbi!

image1.jpegimage2.jpegimage3.jpegimage4.jpegimage5.jpegimage6.jpegimage7.jpegimage8.jpegimage9.jpeg

Mācību gada noslēgums

   Šis mācību gads mums visiem ir bijis īpaši grūts: pandēmija, attālinātā mācīšanās un mācīšana, kura mums visiem ir iemācījusi arī daudz ko jaunu IT tehnoloģijā, izkopām un mācījāmies sadzīvot ar savu emocionālo stāvokli.

Šajā situācijā mums daudz palīdzēja „Latvijas skolas somas” projekts, ar kura palīdzību attālinātās stundas un pasākumus padarījām daudzveidīgākus un interesantākus.

Izvēle bija liela un daudzveidīga, sākot ar koncertiem un beidzot ar skolēnu pašu līdzdarbošanos un eksperimentu radīšanu.

Skolēni uzzināja par skaņdarbu radīšanu, par zinātnes nozīmi kino pasaulē, neizpalika teātris, balets, koncerti, literatūras izzināšana un fokusa rādīšana. Sarakstu varētu turpināt, bet pats galvenais bija un ir šī kultūras projekta daudzveidība, iespējas mums šajos sarežģītajos apstākļos baudīt latviešu kultūras mantojumu un sasniegumus.

Ineta Bumbiere, Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5.vidusskola

Uz šo mācību gadu atskatoties...


Šis mācību gads mums visiem ir bijis īpaši grūts: pandēmija, attālinātā mācīšanās un mācīšana, kura mums visiem ir iemācījusi arī daudz ko jaunu IT tehnoloģijā, izkopām un mācījāmies sadzīvot ar savu emocionālo stāvokli.

Šajā situācijā mums daudz palīdzēja „Latvijas skolas somas” projekts, ar kura palīdzību attālinātās stundas un pasākumus padarījām daudzveidīgākus un interesantākus.

Izvēle bija liela un daudzveidīga, sākot ar koncertiem un beidzot ar skolēnu pašu līdzdarbošanos un eksperimentu radīšanu.

Lasīt tālāk: Uz šo mācību gadu atskatoties...

Muzikāli izglītojošā nodarbība „No trokšņa līdz skaņdarbam”


Muzikāli izglītojošā nodarbība „No trokšņa līdz skaņdarbam” kopā ar Liepājas Simfoniskā orķestra mūziķiem.

Pirms pasākuma visiem nodarbības apmeklētājiem bija jāsagatavo kāds priekšmets, kas skan, bet ne mūzikas instruments, A4 lapa un tumšs rakstāmais.

Atraktīva, interesanta nodarbība. Nodarbība, kura prasīja skolēnu līdzdarbošanos un tas bija lieliski. Lieliska nodarbības vadītāja Ieva Ukavica.

Bērni bija sagatavojuši dažādus skanošus priekšmetus – burka ar makaroniem, sasietas karotes, bērnu grabulīšus, katliņus un dakšiņas, knaģu virtenes ... .

Lasīt tālāk: Muzikāli izglītojošā nodarbība „No trokšņa līdz skaņdarbam”

Liepājas leļļu teātra izrāde “Kur zirgi?”

Liepājas leļļu teātra izrāde “Kur zirgi?”bija interesanta, citādāka nekā esam pieraduši skatīties. Skolēni vērtēja izrādi atzinīgi.

Tomēr dīvaini ir skatīties tādu „iekonservētu” izrādi. 

Izrāde ir interesantu veidota no otrreizējām izejvielām, izmantojot tos kā lugas tēlus. 

Bērni uztvēra lugas pamatdomu. To parādīja, veicot rakstu darbu – atbildes uz jautājumiem par redzēto, sajusto, pārdomāto. Veicām darbu latviešu valodā:

 • Uztvert galveno domu;
 • Nosaukt galvenos varoņus un īsi raksturot tos.

Lasīt tālāk: Liepājas leļļu teātra izrāde “Kur zirgi?”

Sveicināti Skolēnu padomes locekļi, skolotāji un skolēni!

Atgādinām, ka, neskatoties uz šī brīža ārkārtējo situāciju, turpina darboties mūsu Skolēnu padome. Mēs reizi nedēļā rīkojam sapulci. Protams, mājasdarbu apjoma palielināšanās un tuvojošo 9. un 12. klašu monitoringa darbu dēļ, ne vienmēr visi var paspēt piedalīties sapulcēs, bet mēs aicinam atrast laiku, lai piedalītos kādā no sapulcēm, jo sapulču laiki tiek pielāgoti atbilstoši vajadzībām un nepieciešamībām, kā arī pēc katras sapulces Skolēnu padomes WhatsApp grupā ir iespējams izlasīt apkopojumu par sapulcē izrunātām tēmām.

Lasīt tālāk: Sveicināti Skolēnu padomes locekļi, skolotāji un skolēni!

Par leļļu teātri

Šis dīvainais laiks ir ietekmējis gan mūsu ikdienu, gan skolas dzīvi…

Attālinātās mācības notiek ar WhatsApp un datora palīdzību, bet tik ļoti gribas ikdienā sajust prieku un kopības sajūtu…

Lai iepriecinātu savus skolēnus un radītu tiem svētku sajūtu, nolēmām izmantot projekta “Latvijas skolas soma” sniegto piedāvājumu – aicinājām 2.a un 2.b klases skolēnus vietnē Zoom apmeklēt Liepājas leļļu teātra izrādi “Lote un Lieldienas”.

Jauki bija vērot skolēnu pozitīvās emocijas un līdzi dziedāšanu datora ekrānā. Tas nozīmēja, ka mēs kaut uz mirkli bijām bērnu dienu padarījušas gaišāku. Paldies izrādes veidotājiem un aktieriem par to, ka šodienai aktuālās tēmas bija parādītas mazajiem bērniem saprotamā veidā. Bērni labi saprata vēstījumu par to, ka pozitīvas emocijas un prieks palīdz dzīvot krāsaināk.

2.a klases skolotāja Ināra un 2.b klases skolotāja Ilze

Lasīt tālāk: Par leļļu teātri

Liepājas teātra mācībizrāde “Kā top izrāde”

Projekta „Latvijas skolas somas’’ mācībizrāde ‘’Kā top izrāde’’ bija interesanta un izglītojoša skolēniem. Tā kā 11. A klasē liela daļa skolēnu mācās teātra novirzienā, tad viņiem bija ļoti interesanti vairāk uzzināt tieši par aktiera profesiju un teātri. Pasākums bija saistošs, ielikts labā formātā, lai visu būtu viegli izprast. patika, ka skolēni tiek aktīvi iesaistīti, varēja darboties līdzi.

Pasākums noteikti ir kā turpinājums klases stundai par profesijas izvēli. Kā jau tika minēts, liela daļa no klases skolēniem mācās teātra novirzienā, tāpēc iespējams arī savu nākotni vēlas saistīt ar aktiera profesiju.

Skolēni pasākumu vērtēja ļoti labi – visi bija apmierināti, patika, ka:

-        aktieri ļoti izsmeļoši atbildēja uz jautājumiem;

-        bija interesanti skatīties un klausīties;

-        bija pārmaiņas no ierastajām ZOOM stundām;

-        iemācījās, kā rādīt etīdes;

uzzināja daudz jauna par aktiera profesiju, kā līdz tai vispār nonākt, ka mācīties par aktieri ir ļoti grūti, bet arī interesanti.

No Veidenbauma neizbēgsi

Pateicoties projektam „Latvijas skolas soma” mūsu skolas 12.klases skolēni tiešsaistē noskatījās muzikālu dzīves stāstu „No Veidenbauma neizbēgsi”.

Cik dažādi ir skolēni, tik dažāds ir arī vērtējums:

“Veidenbaums unikāls, jo dzīvoja tik sen atpakaļ, bet piedzīvoja un uzdeva tos pašus jautājumus, ko mēs tagad. Viņš bija latvietis- stūrgalvīgs un grib parādīt savu taisnību, iekuļas nepatikšanās. Interesanti!”

“ Lai arī ir pagājuši 100 gadi kopš viņa nāves, mēs ikdienā vēl joprojām uzdodam tos pašus jautājumus, ko uzdeva viņš. Lai arī kā mainās laikmets, mēs joprojām spējam rast līdzības ar Veidenbaumu un viņa apkārtējo vidi gan sevi, gan mūsdienās, mēs redzam, ka no viņa neaizbēgsi, viņš ir aktuāls vienmēr. Mēs katrs varam no Veidenbauma paņemt kaut ko, kas mums katram tuvāks - dusmas, prieku, vientulību, ideāliem un visu pārējo.”

„ Noskatoties muzikālo dzīvesstāstu par Veidenbaumu, man pašam radās interese izlasīt viņa dzeju, un, manuprāt, es neesmu un nebiju vienīgais tajos laikos un mūsdienās, kas, sastopoties kaut vai ar vienu Veidenbauma darbu, iemīlas tajā, jo tie piesaista sevi ar savu tiešumu, viegli saprotamo simboliku”.

Lasīt tālāk: No Veidenbauma neizbēgsi

Misija: Zeme

26. februārī 5.d klase piedalījās pasākumā “Misija: Zeme”, kas norisinājās projekta Skolas soma ietvaros.

Tas bija digitāls ceļojums iespējamajā pasaules nākotnē. Priekšnesumā tika vizualizēta planētas Zeme attīstība, ja cilvēce turpinās dzīvot tā kā tas ir šobrīd un nedomās par apkārtējo vidi. Piesārņošana, kas notiek arvien lielākos apmēros, nodara neizmērojamu kaitējumu Zemei.

Skolēni ļoti atzinīgi vērtēja redzēto priekšnesumu, kas ne tikai pamainīja ikdienu, bet arī sniedza vielu pārdomām. Skolēni dālījās ar savām pārdomām par mūsu planētas dabas resursu saglabāšanu un nākotnes attīstības iespējām, ja nekas netiks darīts.

 

 

Lasīt tālāk: Misija: Zeme

BURVJU NŪJIŅAS, SLEPENAS MONĒTIŅAS UN PITAGORA KRŪZE

26.februārī 5.C klases skolēniem bija virtuālais klases pasākums. Skolēni virtuāli paviesojās burvju mākslinieku iluzionisma teātrī - muzejā. Skolēniem bija iespēja redzēt ne tikai trikus, bet iepazīties arī ar triku mākslas vēsturi. Tās aizsākumi meklējami Ēģiptē jau 18.gs. sākumā. Senajos laikos triku mākslinieki tika uzskatīti par burvjiem un visiem bija bail no cilvēkiem, kas prot trikus. Tāpat skolēni uzzināja, ka burvju māksliniekus kādreiz uzskatīja par cilvēkiem ar zemu sociālo līmeni. Taču jau 19.gs. cilvēki bija iepazinuši daudzus talantīgus māksliniekus un iluzionista profesija tika uzskatīta par prestižu. Talantīgie mākslinieki uzstājās uz lielām, spožām skatuvēm.

Rīgā dzīvojošais burvju mākslinieks Enriko 5.c klases skolēniem iemācīja kā pareizi iesildīt pirkstus un darboties ar monētiņu. Tāpat skolēni piedalījās pirkstiņu spēlē pret Enriko. Uzvarēja Enriko!

Lasīt tālāk: BURVJU NŪJIŅAS, SLEPENAS MONĒTIŅAS UN PITAGORA KRŪZE

Zinātniskā teātra izrāde tiešsaistē “Zinātnes un mākslas krustpunkti”

Nodarbībā skolēni uzzināja, kā mūsdienās zinātne palīdz veidot filmas un teātra izrādes. Par pamatu ņemot Latvijas vēsturisko pilnmetrāžas spēlfilmu “Dvēseļu putenis”, mums stāstīja un rādīja, kas nepieciešams, lai radītu ticamus efektus un pēc iespējas precīzāk attēlotu filmā redzamos notikumus. Skolēni uzzināja, kā gatavo mākslīgās asinis, speciālus degošos šķidrumus, kā dažādu darbību veikšanai trenējas kaskadieri utt. Tas viss nebūtu īstenojams bez ļoti precīziem aprēķiniem un specifiskām zināšanām.

Pateicamies par šo iespēju! Bija ļoti interesanti uzzināt par lietām, kas notiek filmas uzņemšanas laikā, kā filmas uzņemšanas laikā sadarbojas māksla un zinātne, kā filmās tiek panākti reālistiski, ticami efekti. Ļoti laba nodarbība, kurā uzzinājām vairākus veidus, kā izgatavot mākslīgās asinis, kā izgatavot un cilvēkam uzlikt rētas, kā ugunī degt, bet nesadegt – nav nemaz tik grūti, bet piesardzīgiem arī vajag būt!


Balets „Apburtā princese’’

Visām pirmajām klasēm bija iespēja tiešsaistē skatīties Latvijas Nacionālā Operas un Baleta teātra izrādi "Apburtā princese". Izrāde bija krāšņa. Tā ilga vairāk par 2 stundām. Ne visi tik ilgi spēja noskatīties. Meitenes lielākoties bija pacietīgākas skatītājas. Visiem pirmklasniekiem tā bija jauna, neierasta izziņa. Pazīstamo Šarla Pero pasaku skatīt baletizrādes veidā. Iespaidi ir iemūžināti bērnu darbos. Skolēni mūzikas stundai izspēlēja spēli – krustvārdu mīklu „Vārdu juceklis”.

Lasīt tālāk: Balets „Apburtā princese’’

6. C klase izzina siļķu brāķa noslēpumus


6. oktobrī 6. C klases skolēni devās ekskursijā uz siļķu brāķi, lai izzinātu tā noslēpumus. Ekskursijas laikā bērni uzzināja daudz ko jaunu un interesantu. Piemēram, par siļķu sālījumu, par fabrikām, kas Liepājā kādreiz atradušās. Citiem interesants likās stāstījums par cirku. Skolēniem bija iespēja arī izmēģināt sasiet dažādus jūrnieku mezglus. Bērni secināja, ka izstādes laikā bija jāpielieto dažādos mācību priekšmetos apgūtas zināšanas un prasmes, piemēram, no dabaszinībām, ģeogrāfijas, ķīmijas, mājturības, vēstures un citiem.

Skolēni ekskursijā devās ar projekta "Latvijas skolas somas" atbalstu.

Smilšu māksla 3. klasēs


6. oktobrī pie 3. klašu skolēniem projekta "Skolas soma" ietvaros ciemojās māksliniece Daiga un mācīja bērniem, kā strādāt ar krāsainām smiltīm. Vispirms bērni ieklausījās, kā smiltis skan, skatījās, kā krāsas sajaucas, mācījās saskatīt dažādas figūras un formas, kas izveidojas no smiltīm. Pēc tam bija darbs ar smilšu aplikācijām, kas no bērniem prasīja pacietību, precizitāti un uzmanību. Pēc tam jau katrs bija priecīgs par sava darba rezultātu. Paldies māksliniecei un projektam "Skolas soma" par interesanto un iedvesmojošo nodarbību!

Lasīt tālāk: Smilšu māksla 3. klasēs

Muzejpedagoģijas nodarbība

Sākoties jaunajam mācību gadam, skolēniem bija iespēja projekta „Latvijas skolas somas” ietvaros apmeklēt muzejpedagoģijas nodarbības un iepazīties ar velosipēdu vēsturi un riteņbraukšanas apģērbu modi.

izstāde “Velosipēds un riteņbraukšanas mode no 19. gadsimta beigām līdz 20. gadsimta vidum” tapusi sadarbībā ar modes vēsturnieku Aleksandru Vasiļjevu un scenogrāfi, mākslinieci Annu Heinrihsoni.

Skolēni ar interesi klausījās un piedalījās dažādās aktivitātēs, lai jaunās zināšanas par tik populāru transporta līdzekli ne tikai 19. un 20. gadsimtā, bet arī mūsdienās, nostiprinātu un savus spriedumus un pārdomas apstiprinātu vai noliegtu.

1.jpg2.jpg

7.-9.kl. skolēni apmeklē koncertu "Mana tautasdziesma"


2. martā mūsu skolas 7. – 9. klašu skolēni ar projekta „Latvijas skolas somas” gādību apmeklēja koncertzāli „Lielais dzintars”, lai noskatītos un noklausītos koncertu „Mana tautasdziesma”.

Skolēni iepazinās ar latviešu tautasdziesmu dziedājumu daudzveidību. Tautasdziesmas iet līdzi un dzīvo cauri gadu simtiem.

Paši skolēni saka:

„Koncerts bija interesants, bet ne visi dziedājumi man patika”,

„ Man atkal patika dziedājumi, bet dejotāju uzstāšanās bija garlaicīga”,

„ Nē, man patika dejotāji, bet viens otrs dziedājums bija pa skaļu”,

Lasīt tālāk: 7.-9.kl. skolēni apmeklē koncertu "Mana tautasdziesma"

Skolēni apmeklē koncertu "Leļļu meistara sapnis"


20. februārī mūsu sākumskolas skolēni devās uz koncertzāli „Lielais dzintars”, lai noskatītos koncertstāstu – muzikālo pasaku „Leļļu meistara sapnis”.

            Kā sacīja paši skolēni un viņu skolotāji: „Kārtējais, lieliskais projekta „Latvijas skolas somas” pasākums!”

            Skolēniem bija iespēja iepazīt jaunu mūzikas žanru – mūzikls. Sižets ļoti saistošs un piemērots sākumskolas skolēniem. Interesanti bija arī tas, ka visu koncerta laiku varēja sekot līdzi pasakai uz ekrāna.

Lasīt tālāk: Skolēni apmeklē koncertu "Leļļu meistara sapnis"

Ē. Vilsona monoizrāde "Pazudušais dēls"


Ērika Vilsona monoizrāde “Pazudušais dēls” ir tapusi pēc Rūdolfa Blaumaņa darba „Pazudušais dēls”. Pateicoties iniciatīvai „Latvijas skolas soma”, 4. februārī mūsu skolas 10. un 11. klases skolēni izrādi varēja noskatīties skolas aktu zālē. Iespaidīgs ir sākums, kad aktieris stāsta, ka izrāde ir tradģēdija, tas nozīmē, ka kāds noteikti mirs… Iespaidīgi. Tiek izstāstīti drāmas pamati, tiek arī dalītas lomas starp skolēniem. Pēc skatītāju viedokļa izrāde ir veidota ļoti radoši, izzinoši, saprotoši un aizraujoši. Pārdomas, emocijas un mūžsenie konflikti starp vecākiem un bērniem ir tas, kas šo izrādi padara mūsdienīgāku un jauniešiem tuvāku.

Dzīvais muzejs


21. janvārī Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5.vidusskolas 10. komercklašu skolēni piedalījās Jauno uzņēmēju skolā Kuldīgā.

Dienas otrajā pusē bija iespēja baudīt  interesantu 30 minūšu pasākumu. Dzīvais muzejs "Senās Kuldīgas stāsts" ir septiņu telpu komplekss, kur katrā telpā iedzīvināti un atdzīvināti stāsti par pilsētu un tās vēsturi. Gids stāstījumu iesāka  ar 1242. gadu, kas tiek uzskatīts par pilsētas dibināšanas gadu.

Lasīt tālāk: Dzīvais muzejs

4. klašu skolēni apmeklē leļļu baleta izrādi "Petruška"


5. decembrī 4. klašu skolēniem bija iespēja Lielajā dzintarā apmeklēt ļeļļu baletu „Petruška”.

Leļļu teātris “Per Poc” no Barselonas kopā ar Liepājas Simfonisko orķestri diriģenta Kaspara Ādamsona vadībā bērniem uzbūra skaistu un ziemas pārpildītu pārsteigumu, uz skatuves atdzīvinot komponista Igora Starvinska slaveno baletu “Petruška”. Ar liela izmēra leļļu un rotaļīgas, gaišas simfoniskās mūzikas palīdzību mākslinieki izstāstīja fantastisko stāstu par Petrušku, balerīnu.

Lasīt tālāk: 4. klašu skolēni apmeklē leļļu baleta izrādi "Petruška"

Skolēni apmeklē "Carnival Youth" koncertu


30. novembrī "Wise" zālē Liepājā bija iespējams noklausīties populārās grupas "Carneval Youth" Latvijas tūres noslēguma koncertu.

Jauno albumu "Good Luck" grupa, kuras kodolu veido brāļi Emīls un Edgars Kauperi un Roberts Vanags, izdeva augustā, un tas kļuva par karstāko latviešu mūzikas jaunumu, tāpēc it īpaši tas bija interesants un neaizmirstams pasākums jauniešiem.

Lasīt tālāk: Skolēni apmeklē "Carnival Youth" koncertu

Partneri: twitter
Partneri: moodle
Partneri: e-klase
Partneri: visc
Partneri: izm
Partneri: lip
Partneri: drošs-internets
Partneri: valsts-bērnu-tiesību-aizsardzības-inspekcija
Partneri: radošuma-pils
Partneri: dsd
Partneri: junior-achievement
Partneri: afs
Partneri: atbalsts
Partneri: prakse-lv
Partneri: pumpurs